Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2012

becauseiloveyou
nie kochaj mnie za pięknie pomalowane, długie rzęsy - kochaj mnie za oczy, te zapłakane, czy niewyspane. nie kochaj mnie za loczki - kochaj mnie za naturalny nieład na głowie. nie kochaj mnie za wygląd na imprezie - kochaj mnie za rozciągnięty dres i dużą bluzę, gdy siedzę w domu. nie kochaj mnie za słodkie słówka - kochaj mnie za 'kurwa', które podobno tak fajnie przeciągam. nie kochaj mnie za kulturalne zachowanie na kameralnym przyjęciu - kochaj mnie za tańczenie w płatkach śniegu, z butelką wódki. nie kochaj mnie za to jaka bywam - a za to jaka jestem.
— veriolla
Reposted fromzenibyja zenibyja
becauseiloveyou
7972 ded7
DOUGLAS BOOTH ♥

December 03 2012

becauseiloveyou
to życie podpierdala wiesz? 
ale ja ciągle tu zdaję jakiś test. każdego dnia.
— Sobota
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

December 02 2012

becauseiloveyou
6008 b012
Reposted fromMrsKate MrsKate

December 01 2012

becauseiloveyou
ja nawlekam nitkę na igłę, by zszyć ciągle świeżą ranę 
na wylot 
na wylot dziurę 
trzymam się kurczowo ściany 
obwiązuję ranę sznurem
— Fisz, Na wylot
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
becauseiloveyou
1712 b879
Reposted frompiepszoty piepszoty
becauseiloveyou
Idę na balkon w ręku szlug, telefon w drugiej.
Napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz.,
Wybełkotał, że Cię kocham,
tu jest źle i serio tęsknie.
— Bonson

November 30 2012

becauseiloveyou
Czy nie czujesz, że jakoś tak do siebie bliżej nam?
— HAPPYSAD
Reposted fromseeuniverse seeuniverse
becauseiloveyou
Reposted fromthesmajl thesmajl

November 28 2012

becauseiloveyou
1008 a7a8 500
Audrey ♥
Tags: Audrey Hepburn
becauseiloveyou
0957 f81d 500
becauseiloveyou
0889 318f 500
panorama
becauseiloveyou
0844 94a2
Tags: woman
Reposted byinevitablykooobi
becauseiloveyou
Mężczyźni rzad­ko wyczu­wają chwilę, kiedy można mieć dziew­czynę dosłow­nie za nic. 
— Francis Scott Fitzgerald
becauseiloveyou
0542 0c03 500
Janusz Leon Wiśniewski "Arytmie"
Reposted fromlukasiukkamil lukasiukkamil

November 24 2012

becauseiloveyou
To nie mogło się udać, ale próbowaliśmy dalej, bo jesteśmy debilami.
Reposted fromnotavailable notavailable
becauseiloveyou
Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromcache cache
becauseiloveyou
Właśnie uświadomiłam sobie, że chyba potrzebuję pomocy. Próbowałam walczyć sama ze swoimi problemami i nałogami i.. przegrałam. Potrzebuje Cie kimkolwiek jesteś. Proszę pomóż mi, bo sama zginę na tym świecie. Proszę..
— z serii tryy'owe przemyślenia
Reposted fromtryy tryy
becauseiloveyou
6069 a348
Reposted fromzbyhu zbyhu
becauseiloveyou
Miłość – podstawową definicją jest pragnienie szczęścia dla drugiej osoby (ewentualnie siebie bądź innego ważniejszego bytu). Miłość często jest rozumiana jako dowolna ilość emocji i doświadczeń zachodzących z powodu silnej więzi. Słowo "miłość" może odnosić się do wielu różnorodnych uczuć, stanów i postaw, poczynając od ogólnego zadowolenia, a kończąc na silnej więzi międzyludzkiej, jednakże nie jest ona sama w sobie uczuciem. Rozmaitość użyć i znaczeń połączona z zawiłością uczuć i postaw składających się na miłość powoduje, że miłość jest niespotykanie trudna do zdefiniowania, nawet w porównaniu do innych stanów emocjonalnych. Miłość w ujęciu zgodnym z powyższą definicją umożliwia samorealizację wskutek obecności drugiego człowieka.
— wikipedia ;]
Reposted frombartlomiej bartlomiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl